ປັບປຸງລ່າສຸດ 11/08/2022

บราไร้โครง

เพื่อการสวมใส่สบาย เสื้อชั้นในไร้โครงลดการกดทับบริเวณทรวงอก สามารถใส่ได้ทั้งกลางวันและใส่นอนก็ได้ เพื่อให้อกได้รูป